Huisregels

Leeftijd: 
Bezoekers dienen minimaal 16 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd

Veiligheid en camera-bewaking: 
Bij het betreden van ons pand kunt u gefouilleerd worden. Indien u geen medewerking verleend, wordt de toegang ontzegd. Voor uw en onze veiligheid is ons pand voorzien van camera-bewaking.  Camerabeelden zullen mogelijk bij ordeverstoring overgedragen worden aan de politie. Bij het betreden van het pand gaat u akkoord met de camera opnames in het pand.


Wapens of drugs:

Handel en bezit van wapens of drugs is niet toegestaan. Aangetroffen wapens of drugs worden ingenomen en overhandigd aan de politie. Wij behouden het recht om de persoon in kwestie over te dragen aan de politie. Wapens en drugs vallen onder ordeverstoring.

Ordeverstoring:
Bij ordeverstoring wordt de politie ingeschakeld. Afhankelijk van de ernst van de ordeverstoring worden de cameraopnames overgedragen aan de politie. Daarnaast zal u de toegang van de club voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden ontzegd. De duur van de ontzegging zal in verhouding staan met de ernst van de overtreding. U kunt een schriftelijke bevestiging van de ontzegging ontvangen. De politie en gemeente ontvangen hiervan een kopie. 

Eigendommen Club La Luna: 
U mag onze eigendommen niet meenemen, beschadigen of verplaatsen. Eventuele schade zullen wij op de dader verhalen.

Aansprakelijkheid:
Club La Luna stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal. 

Aanwijzingen personeel:
Dienen te allen tijden te worden opgevolgd.

Rookverbod:
Het is in het pand niet toegestaan om te roken. 

Glaswerk:
Het is niet toegestaan om glaswerk buiten ons pand of terras mee te nemen. Uw consumptie wordt overgeschonken in een plasticbeker.